Strona główna | Kontakt 
 PATOMORFOLOG

prof. dr hab. n. med. Andrzej Gabriel

Prodziekan do spraw nauki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii SUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii. Autor 96 artykułów naukowych w tym 22 zagranicznych, członek komitetu redakcyjnego Experimental & Clinical Hepatology, członek polskiego oddziału Międzynarodowej Akademii Patologii, specjalista patomorfolog, lekarz chorób wewnętrznych.

Doświadczenie zawodowe i szkolenie podyplomowe
1985 rok - staż w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w Zakładzie Patomorfologii Dziecięcej
1992 rok - staż w Instytucie Anatomii Patologicznej szpitala w Sönderborg (Dania)
1991 rok - odbył staż w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii A.M. w Warszawie
1994 rok - staż w Instytucie Patologii Wyższej Szkoły Medycznej w Hannover
1999 rok - szkolenie w Zakładzie Patomorfologii P.A.M. w Szczecinie (w zakresie cytologii ginekologicznej
złuszczeniowej i płynów)
1995-2000 w ramach szkolenia podyplomowego organizator i wykładowca kursów w zakresie cytologii aspiracyjnej piersi dla lekarzy patomorfologów, radiologów, chirurgów, ginekologów. Wykonuje biopsje aspiracyjne cienkoigłowe od roku 1985. Kierownik specjalizacji 6 lekarzy w dziedzinie patomorfologii.