Strona główna | Kontakt 
 INFORMACJA O ULTRASONOGRAFII

Badanie macicy i przydatków można wykonać jedynie przy wypełnionym pęcherzu moczowym - zgłoś się do pielęgniarki po dokładny sposób przygotowania.

Badanie narządów jamy brzusznej - najlepiej na czczo lub w 6 godz. po ostatnim posiłku. Jeżeli masz wątpliwość omów sposób przygotowania z pielęgniarką.

Badanie tarczycy, naczyń szyjnych, naczyń kończyn dolnych, nerek, śledziony - nie wymagają żadnego przygotowania.