Strona główna | Kontakt 
 INFORMACJA O ULTRASONOGRAFII

Badanie narządów jamy brzusznej - najlepiej na czczo lub w 6 godz. po ostatnim posiłku. Jeżeli masz wątpliwości omów sposób przygotowania z pielęgniarką.

Badanie tarczycy, naczyń szyjnych, naczyń kończyn dolnych, nerek, śledziony - nie wymagają żadnego przygotowania.

Elastografia wątroby - Badanie wątroby powinno być wykonane na 6 godzin po ostatnim posiłku. Jeżeli dodatkowo planowane jest badanie dopplerowskie układu wrotnego najlepiej zaplanować je na czczo w godzinach rannych. Powinno być wykonane po 10 minutowym odpoczynku, więc na badanie najlepiej przybyć nieco wcześniej.

Badanie dopplerowskie układu wrotnego wymaga bezwzględnie wykonania na czczo.