Zespół jelita nadwrażliwego

Zespół jelita nadwrażliwego

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS, Irritable Bowel Syndrome) jest przewlekłą chorobą przebiegającą z nawracającymi bólami brzucha, wzdęciami i zaburzeniami rytmu wypróżnień. Ocenia się, że około 10% populacji jest dotkniętych tą chorobą. Obniża ona zasadniczo jakość życia, utrudnia pracę zawodową, generuje istotne wydatki na badania medyczne i leczenie.

Prowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że istnieje związek pomiędzy występowaniem objawów zespołu jelita nadwrażliwego a rodzajem spożywanych pokarmów. Szczególnie istotna jest koincydencja pomiędzy objawami, a spożytymi cukrami. Stwierdzono częste występowanie nietolerancji fruktozy wśród pacjentów z IBS. Wykazano, że chorzy z IBS odnotowują, przy stosowaniu diety z ograniczeniem fruktozy, długotrwałą poprawę w zakresie dolegliwości. U chorych cierpiących na zespół jelita drażliwego wykazano również częste występowanie nietolerancji sorbitolu, która niejednokrotnie współistnieje w tym zespole z nietolerancją fruktozy. Jak wynika z przeprowadzonych badań, trwałą poprawę u chorych z IBS obserwuje się po zastosowaniu diety z niską zawartością słabo wchłanianych węglowodanów określanych mianem fermentujących oligo-, di- , monosacharydów i polioli (FODMAPs, Fermentable, Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols). W związku z powyższym większość ekspertów sugeruje stosowanie diety z niską zawartością wszystkich wyżej wymienionych fermentujących oligo-, di-, monosacharydów i FODMAPs u pacjentów z IBS. Niezależnie wykazano, że 60% pacjentów cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego podaje nietolerancję laktozy. Ze względu na możliwość współistnienia i identyczne objawy występujące w obydwu chorobach uważa się, że wskazane jest prowadzenie diagnostyki w kierunku nietolerancji laktozy u pacjentów ze zdiagnozowanym IBS.

Lekarze

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONA WIRUSA WPROWADZAMY W GABINECIE NASTĘPUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

  • jest możliwość odbycia konsultacji z lekarzem telefonicznie. W tym celu należy ustalić w Rejestracji Gabinetu godzinę połączenia
  • jeżeli masz jakiekolwiek oznaki przeziębienia lub gorączkę nie przychodź na wizytę, ustal telefoniczną konsultację z lekarzem
  • osoby, które przychodzą do Gabinetu osobiście są proszone o dezynfekcję rąk; podajnik znajduje się w poczekalni
  • staraj się nie wchodzić do rejestracji
  • staraj się zapłacić za konsultację zgodną kwotą
  • lekarze będą przyjmowali w maseczkach, mimo braku jakichkolwiek oznak infekcji
Specjalistyczne Praktyki Lekarskie Bytom. Zapraszamy pacjentów z miast ościennych: Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Piekary Śląskie.
zamknij